Współpracownicy

Roman Chymkowski
Stanisław Ossowski
Wojciech Dudzik
Tadeusz Kantor
Grzegorz Godlewski
Leszek Kołakowski
Bronisław Malinowski
Florian Znaniecki
Stefan Żeromski
Justyna Jaworska
Stefan Themerson
Kazimierz Wyka
Agnieszka Karpowicz
Roman Ingarden
Tadeusz Peiper
Julian Przyboś
Bruno Schulz
Władysław Strzemiński
Leszek Kolankiewicz
Jerzy Grotowski
Andrzej Kołakowski
Leon Chwistek
Feliks Koneczny
Tadeusz Kotarbiński
Zygmunt Łempicki
Władysław Tatarkiewicz
Kazimierz Twardowski
Marian Zdziechowski
Justyna Kowalska-Leder
Janusz Korczak
Iwona Kurz
Karol Irzykowski
Antonina Kłoskowska
Olga Libich
Stefan Czarnowski
Małgorzata Litwinowicz-Droździel
Aleksander Gieysztor
Bolesław Leśmian
Stanisław Vincenz
Paweł Majewski
Jan Białostocki
Aleksander Brückner
Jarosław Iwaszkiewicz
Jan Kott
Kazimierz Kumaniecki
Stanisław Lem
Bolesław Miciński
Stefan Swieżawski
Józef Tischner
Tadeusz Zieliński
Andrzej Mencwel
Edward Abramowski
Stanisław Brzozowski
Maria Dąbrowska
Zbigniew Herbert
Stefan Żółkiewski
Marcin Niemojewski
Czesław Miłosz
Karol Wojtyła
Włodzimierz Pessel
Jan Stanisław Bystroń
Kazimierz Moszyński
Leon Petrażycki
Paweł Rodak
Henryk Elzenberg
Jan Strzelecki
Joanna Stryjczyk
Ludwik Krzywicki
Małgorzata Szpakowska
Witold Gombrowicz
Stanisław Ignacy Witkiewicz
Tadeusz Żeleński Boy
Małgorzata Szpakowska, współpraca Renata Sowińska
Jerzy Stempowski
Joanna Zięba
Antoni Kępiński
Maria Ossowska